Sareko informatika-sistemen administrazioa

  • Maila: Goi-maila
  • Iraupena: 2000 ordu
  • Prezioa: 20€ prestakuntza modulu bakoitzeko
  • Hizkuntza: gaztelera
 • Zikloaren aurkezpena

  Titulu honen konpetentzia orokorra da informatika-sistemak konfiguratzea, administratzea eta mantentzea, sistemaren funtzionaltasuna, bere baliabideen osotasuna eta zerbitzuak bermatuta, betiere eskatutako kalitatearekin eta indarrean dagoen arautegia betez.

             

  Prestakuntza helburuak, irteera profesionalak eta titulazio baliokideak

  Heziketa-zikloaren helburuak

  • Zerbitzariko sistema eragileak administratzea, eta, eginkizun horretan, softwarea instalatzea eta konfiguratzea, kalitate-baldintzetan, sistemaren funtzionamendua ziurtatzeko.
  • Sareko zerbitzuak administratzea (web, mezularitza elektronikoa eta fitxategi-transferentzia, besteak beste), eta, eginkizun horretan, softwarea instalatzea eta konfiguratzea, kalitate-baldintzetan.
  • Datu-baseak ezartzea eta kudeatzea, eta, eginkizun horretan, kudeaketa-softwarea instalatzea eta administratzea, kalitate-baldintzetan, ustiapenaren ezaugarrien arabera.
  • Hardware gailuen errendimendua ebaluatzea, eta hobetzeko aukerak identifikatzea funtzionamendu-beharren arabera.
  • Sare telematikoen azpiegitura zehaztea, eta, eginkizun horretan, eskemak egitea eta tresneria eta elementuak hautatzea.
  • Komunikazio-tresneria sare telematikoen azpiegituretan integratzea, eta haien konektagarritasuna ziurtatzeko konfigurazioa zehaztea.
  • Erabiltzaileak ustiapen-zehaztapenen arabera administratzea, sarbideak eta sistemaren baliabideen erabilgarritasuna bermatzeko.
  • Sistemaren disfuntzioak diagnostikatzea eta haren funtzionaltasuna berrezartzeko neurri zuzentzaileak hartzea.
  • Bere arloko baliabideen mantentze-lanak kudeatzea eta egitea (lan horiek programatuz eta betetzen direla egiaztatuz), lan-kargen eta mantentze-planaren arabera.
  • Talde-lana garatzea eta haien antomendua baloratzea, tolerantziaz eta errespetuz parte hartuz, eta erabaki kolektiboak edo bakarkakoak hartzea, erantzukizunez eta autonomiaz jarduteko.
  • Ekimenari lotutako gaitasunak ezagutu eta aintzat harzea, eta ikasi eta enplegatzeko aukerak identifikatu bere lan-ibilbidea kudeatzeko.

  Titulazio baliokideak:

  Zikloa amaitzean, Sareko Informatika-sistemen Administrazioko teknikariaren titulazioaz gain, ondorengo egiaztapenak eskuratuko ditu ikasleak:

  • Lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko maila: Lan Prestakuntza eta Orientabidea lanbide-moduluak, lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko mailaren jarduerak burutzeko beharrezkoak diren lanbide-erantzukizunak burutzeko gaitasuna ematen du.

  Lanbide eta irteera profesional esanguratsuenak

  • Sistemen administrazioko teknikaria.
  • Informatikako arduraduna.
  • Internet zerbitzuetako teknikaria.
  • Mezularitza elektronikoko zerbitzuetako teknikaria.
  • Laguntza eta euskarri teknikoko langilea.
  • Telelaguntzako teknikaria.
  • Datu-baseen administrazioko teknikaria.
  • Sareetako teknikaria.
  • Sistemen gainbegiratzailea.
  • Komunikazio-zerbitzuetako teknikaria.
  • Web inguruneetako teknikaria.

  Sarbide baldintzak

  Urrutiko Lanbide Heziketako Institutuan ikasteko adina

  Mota honetako ikaskuntzan sartzeko, ikasleak hogei urte izan behar ditu goi-mailako teknikariaren tituluetarako (goi-maila) edo hemeretzi, teknikari-titulua badu.

  Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak

  • Batxilergo titulua.
  • Baliokideak diren beste ikasketak:
   • Batxilergo esperimentaleko 2. maila gainditua izatea.
   • UBIa gaindituta izatea.
   • Bateratutako batxilergo balioanitzeko (BBB) titulua
   • Teknikari espezialista titulua (LHII).
   • Goi-mailako teknikari titulua.
   • Unibertsitate titulua.
  • Teknikari titulua (Erdi-maila).
  • Goi-mailako sarbide froga famili profesionalari dagokion opzioan.
  • 25 urtetik gorakoei zuzendutako unibertsitatera sarbide-froga.

  Beste titulu baliokideak kontsultatu ahalko dituzu ondorengo dokumentuan.

  Baliabide teknikoak eta beharrezko baliabideak

  Urrutiko heziketa-zikloa egiteko behar diren informatika-ezagutzak

  Prestakuntza mota hau ordenagailu pertsonalaren erabilerari, ofimatika eta Interneti buruzko oinarrizko ezagutza (web-orrietan nabigatzea, posta elektronikoa eta testu-prozesadoreen erabilera, etab.) duten ikasleentzat da gomendagarria.

  Behar diren baliabide teknikoak

  Interneterako sarbidea duen edozein ekipotatik sar badaiteke ere, oso gomendagarria da ikasturte osoan ordenagailu eta Interneterako sarbide propioak izatea, horren segimendua bermatzeko. Ziklo honetako jardueren  ezaugarriak kontutan izanda, 8GBeko RAM memoria duen ordenagailua izatea beharrezkoa da.

  Ikasketa-plana

  Heziketa-ziklo hau A ereduan eskaintzen da eta ondorioz bere moduluetan erabiliko diren ikasketa baliabideak gazteleraz aurkeztuko dira. Hala ere, ikasleak moduluetako jarduerak eta irakasle-ikasleekin izan dezakeen komunikazioa, euskaraz nahiz gazteleraz egin ahalko ditu.

  Ondorengo taulan zikloa osatzen duten lanbide-moduluak aurkezten dira, 2019-20 ikasturterako eskainitako modulu eta plaza kopurua, eta baldintza eta gomendio akademikoak berauek ikas ahal izateko.

  Zikloaren lanbide-moduluak
  orduak  
  osoa berta. modulua aurre-baldintzak gomendioak
  264 12 Sistema eragileak ezartzea
  AUrtekoa 60plz9 o/a

   

  Hasieran ikastea

  198 20 Sareak planifikatzea eta administratzea
  AUrtekoa 60plz7 o/a

   

  Hasieran ikastea

  99 12 Hardware oinarriak
  A2Lau. 40plz7 o/a

   

   

  198 0 Datu-baseak kudeatzea
  AUrtekoa 40plz7 o/a

   

  Ondokoarekin batera ikastea:

  • Markatzeko lengoaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak
  132 0 Markatzeko lengoaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak
  AUrtekoa40plz4 o/a

   

  Ondokoarekin batera ikastea:

  • Datu-baseak kudeatzea
  120 0 Sistema eragileak administratzea
  A1Lau. 40plz8 o/a

  Ondokoak gaindituak izatea:

  • Sistema eragileak ezartzea
  • Sareak planifikatzea eta administratzea

   

  120 0 Sareko zerbitzuak eta Internet
  A2Lau. 40plz8 o/a

  Ondokoak gaindituak izatea:

  • Sistema eragileak ezartzea
  • Sareak planifikatzea eta administratzea

   

  100 0 Web-aplikazioak ezartzea
  A1Lau. 40plz7 o/a

  Ondokoak gaindituak izatea:

  • Datu-baseak kudeatzea
  • Markatzeko lengoaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak

   

  60 0 Datu-baseak kudeatzeko sistemak administratzea
  A2Lau. 40plz4 o/a

  Ondokoa gainditua izatea:

  • Sistema eragileak ezartzea
  • Sareak planifikatzea eta administratzea
  • Datu-baseak kudeatzea

   

  100 0 Segurtasuna eta erabilgarritasun handia
  A1Lau. 40plz7 o/a

  Ondokoak gaindituak izatea:

  • Sistema eragileak ezartzea
  • Sareak planifikatzea eta administratzea

   

  40 0 Ingeles teknikoa
  1Lau. 40plz3 o/a

  Ingeleseko ezagutza basikoak izatea (irakaslearekin harremana eta edukiak hizkuntza horretan izango dira)

   

  99 0 Laneko prestakuntza eta orientabidea
  A1Lau. 40plz7 o/a

   

   

  60 0 Enpresa eta ekimen sortzailea
  A2Lau. 40plz4 o/a

   

   

  50 0 Sareko informatika-sistemak administratzeko proiektua
  A1Lau.2Lau. 40plz3 o/a

  Matrikulatzeko beharrezkoa da aurrez zikloko beste modulu guztiak gaindituak izatea, Lantokiko prestakuntza ezik

   

  360 360 Lantokiko prestakuntza
  1Lau.2Lau. 40plz

  Matrikulatzeko beharrezkoa da aurrez zikloko beste modulu guztiak gaindituak izatea, Proiektua ezik

   

  • A eredua
  • Urteko modulua
  • Lehen lauhilekoa
  • 2. lauhilekoa
  • Plaza kopurua
  • Orduak asteko

   


  . Garrantzitsua

  • Bertaratze bidezko saioak zikloko edozein zentru kolaboratzailetan egin ahalko dira eta 80ko gutxieneko asistentzia derrigorrezkoa izango da.

  • Asteko orduak, moduluari eskaini beharko litzaizkiokeen gutxieneko orduen estimazioa dira.

  • Lantokiko prestakuntza egiteko baldintza batzuk bete behar dira ezinbestean, esaterako:

  • Bi lauhilekoetako batean egin behar da, epealdi jarraian.

  • Enpresarekin adostutako ordutegia  eta egutegia jarraitu behar dira.

  Bertaratze bidezko saioak

  Heziketa-ziklo honetako zenbait modulutan, ikaskuntza plataformaren bidez eginiko ikaste eta ebaluazio jarduerak, bertaratze bidezko saioekin osatuko dira.

  . Garrantzitsua

  Bertaratze bidezko saioak zikloko edozein zentru kolaboratzailetan egin ahalko dira eta 80ko gutxieneko asistentzia derrigorrezkoa izango da.

  Heziketa-ziklo honetako bertaratze bidezko saioak ondoko ikastetxeetan izango dira.

  Sareko informatika-sistemen administrazioa

  . Ordutegia

  Bertaratze bidezko saioak 17:00etatik  21:00ak bitartean izango dira.

  Matrikulazioa

  Matrikulazio prozesuko faseak eta  datak ondorengoak dira:

  MATRIKULAZIOA. OHIKO EPEALDIAREN EGUTEGI LABURTUA
  Onartze eskaera Ikasle berriak
  Maiatzaren 27tik ekainaren 7ra (biak barne)
  2018-19 ikasturtean matrikulatuak egon diren ikasleek Ekainaren 20tik 28ra (biak barne)
  Dokumentazioaren aurkezpena Ekainaren 7ko 14:00ak arte
  Behin-behineko zerrenden argitaratzea Uztailak 5
  Behin-behineko zerrendei erreklamazioak Uztailaren 5 etik 8ra
  Behin-betiko zerrenden argitaratzea Uztailak 9
  Matrikulazioaren konfirmazioa, prezio publikoko abonua sartuta
  Uztailaren 9tik 15ra (biak barne)
  Itxarote-zerrenden 1. esleipena Uztailak 18
  Matrikulazioaren konfirmazioa, itxarote-zerrendako ikasleak, prezio publikoko abonua sartuta Uztailaren 18tik 22ra (biak barne)
  Esleipen eta matrikulazio berriak Webgunean argitaratuko dira
  MATRIKULAZIOA. EZOHIKO EPEALDIAREN EGUTEGI LABURTUA
  Dokumentazioaren aurkezpena Uztailaren 18tik 28ra (biak barne)
  Behin-behineko zerrenden argitaratzea Irailak 6
  Behin-behineko zerrendei erreklamazioa Irailaren 6 etik 8ra
  Behin-betiko zerrenden argitaratzea Irailaren 10
  Matrikulazioaren konfirmazioa, prezio publikoko abonua sartuta Irailaren 10tik 16ra (biak barne)
  Esleipen eta matrikulazio berriak Webgunean argitaratuko dira