Baliozkotze eta salbueste posibleak

Ondorengo estekek LANBIDE MODULUEN BALIOZKOTZE ETA SALBUESTEEN informazioa jasotzen dituzte:

 

. Oharra

Ziklo desberdinen modulu komunak izendapen eta kode berdinarekin daude. Nahikoa da hauek edozein ziklotan gainditzea berauan nota beste zikloetara eramateko, ez bait dira baliozkotzeak.

. Garrantzitsua

Baliozkoturiko lanbide moduluak 5 batekin kalifikatuko dira zikloko batesbesteko nota kalkulatzerakoan.

Salbuetsitako lanbide moduluak ez dira kontutan izango zikloko batesbestek nota kalkulatzerakoan.