Fabrikazio mekanikoko diseinua

  • Maila: Goi-maila
  • Iraupena: 2000 ordu
  • Prezioa: 20€ prestakuntza modulu bakoitzeko
  • Hizkuntza: gaztelera
 • Zikloaren aurkezpena

  Titulu honen konpetentzia orokorra honetan datza: fabrikazio mekanikoko produktuak, txapa prozesatzeko tresnak, eta polimeroetarako, galdaketako, forjaketako, estanpazioko edo pulbimetalurgiako moldeak eta ereduak diseinatzea; kalitatea ziurtatuta, eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia betez.

          

  Prestakuntza helburuak, irteera profesionalak eta titulazio baliokideak

  Heziketa-zikloaren helburuak

  • Fabrikazio mekanikoko produktuen eraikuntza-soluzioak asmatzea eta, horretarako, horiek dimentsionatzeko beharrezko kalkuluak egitea eta proba-planak ezartzea.
  • Diseinatutako produktuak fabrikatzeko beharrezko dokumentazio teknikoa prestatu, antolatu eta egunean edukitzea.
  • Osagaiak eta materialak hautatzea, fabrikazio-eskakizunak eta egindako kalkulu teknikoen emaitza kontuan izanda, eta industria-produktuen katalogoak edo bestelako informazio-iturri eleaniztunak erabilita.
  • Ezarritako eskakizunak beteko direla ziurtatzeko beharrezko saiakuntzetako eta homologazioko plana ezartzea.
  • Planteatutako soluzioaren automatizazioa zehaztea, horren funtzioa eta parametroak finkatuta.
  • Multzoko eta fabrikazioko planoak industria-marrazketaren arauak kontuan izanda marraztea, CADeko softwarea eta ekipoak erabilita.
  • Diseinuan aldaketak egitea, prototipoaren fabrikazioan antzemandako arazoen arabera.
  •  Moldeen diseinua optimizatzea, horiek bete eta hozteko prozesua simulatuta, moldatutako produktuen kalitatea ziurtatzeko, eta prozesu-denbora eta erabilitako baliabide energetikoak optimizatzeko.
  • Proiektuaren planoei dagokien dokumentazio tekniko osagarria (erabilera-eta mantentze-jarraibideak, eskemak eta ordezko piezak, besteak beste) prestatu, antolatu eta egunean edukitzea, baliabide ofimatikoak erabilita.
  • Talde-lana garatzea eta haien antomendua baloratzea, tolerantziaz eta errespetuz parte hartuz, eta erabaki kolektiboak edo bakarkakoak hartzea, erantzukizunez eta autonomiaz jarduteko.
  • Ekimenari lotutako gaitasunak ezagutu eta aintzat harzea, eta ikasi eta enplegatzeko aukerak identifikatu bere lan-ibilbidea kudeatzeko.

  Titulazio baliokideak

  Zikloa amaitzean, Fabrikazio mekanikoko diseinuko teknikariaren titulazioaz gain, ondorengo egiaztapenak eskuratuko ditu ikasleak:

  • Lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko maila: Lan Prestakuntza eta Orientabidea lanbide-moduluak, lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko mailaren jarduerak burutzeko beharrezkoak diren lanbide-erantzukizunak burutzeko gaitasuna ematen du.

  Lanbide eta irteera profesional esanguratsuenak

  • Delineatzaile proiektugilea.
  • CADeko teknikaria.
  • Produktuak garatzeko teknikaria.
  • Matrizeak garatzeko teknikaria.
  • Tresnak garatzeko teknikaria.
  • Moldeak garatzeko teknikaria.
  • Produktuak eta moldeak garatzeko teknikaria.

  Sarbide-baldintzak

  Urrutiko Lanbide Heziketako Institutuan ikasteko adina

  Mota honetako ikaskuntzan sartzeko, ikasleak hogei urte izan behar ditu goi-mailako teknikariaren tituluetarako (goi-maila) edo hemeretzi, teknikari-titulua badu.

  Goi-mailako heziketa-zikloan sartzeko baldintza akademikoak

  • Batxilergo titulua.
  • Baliokideak diren beste ikasketak:
   • Batxilergo esperimentaleko 2. maila gainditua izatea.
   • UBIa gaindituta izatea.
   • Bateratutako batxilergo balioanitzeko (BBB) titulua
   • Teknikari espezialista titulua (LHII).
   • Goi-mailako teknikari titulua.
   • Unibertsitate titulua.
  • Teknikari titulua (Erdi-maila).
  • Goi-mailako sarbide froga famili profesionalari dagokion opzioan.
  • 25 urtetik gorakoei zuzendutako unibertsitatera sarbide-froga.

  Beste titulu baliokideak kontsultatu ahalko dituzu ondorengo dokumentuan.

  Baldintza teknikoak eta beharrezko baliabideak

  Urrutiko heziketa-zikloa egiteko behar diren informatika-ezagutzak

  Prestakuntza mota hau ordenagailu pertsonalaren erabilerari, ofimatika eta Interneti buruzko oinarrizko ezagutza (web-orrietan nabigatzea, posta elektronikoa eta testu-prozesadoreen erabilera, etab.) duten ikasleentzat da gomendagarria.

  Behar diren baliabide teknikoak

  Interneterako sarbidea duen edozein ekipotatik sar badaiteke ere, ziklo honetako jardueren  ezaugarriak kontutan izanda, beharrezkoa da ikasturte osoan ordenagailu eta Interneterako sarbide propioak izatea, horren segimendua bermatzeko.

  Beharrezko materialeak

  Fabrikazio mekanikoko teknikak moduluko bertaratzeko bidezko saioetarako, ikasleak, ikasturte hasieran adieraziko diren laneko arropa eta norbanakoaren babes ekipoak (betaurrekoak eta segurtasun botak) beharko ditu.

   

  Ikasketa-plana

  Prestakuntza ziklo hau A ereduan eskaintzen da eta ondorioz bere moduluetan erabiliko diren ikasketa baliabideak gazteleraz aurkeztuko dira. Hala ere, ikasleak moduluetako jarduerak eta irakasle-ikasleekin izan dezakeen komunikazioa, euskaraz nahiz gazteleraz egin ahalko ditu.

  Ondorengo taulan zikloa osatzen duten lanbide-moduluak aurkezten dira, 2019-20 ikasturterako eskainitako modulu eta plaza kopurua, eta baldintza eta gomendio akademikoak berauek ikas ahal izateko.

  Zikloaren lanbide-moduluak
  orduak  
  osoak berta. modulua aurre-baldintzak gomendioak
  198 0 Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa
  AUrtekoa 60plz7 o/a

   

  Hasieran ikastea

  198 56 Fabrikazio mekanikoko teknikak
  AUrtekoa 40plz7 o/a

   

  Hasieran ikastea

  198 48 Fabrikazioaren automatizazioa
  AUrtekoa 40plz7 o/a

   

   

  297 12 Produktu mekanikoen diseinua
  AUrtekoa 40plz10 o/a

  Gainditua izatea edo ondokoarenkin batera ikastea:

  • Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa

  Ondorengoa gainditua izatea:

  • Fabrikazio mekanikoko teknikak
  240 0 Txapa prozesatzeko eta estanpatzeko tresnen diseinua
  AUrtekoa40plz8 o/a

  Ondokoa gainditua izatea:

  • Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa

  Ondokoak gaindituak izatea:

  • Fabrikazio mekanikoko teknikak
  • Produktu mekanikoen diseinua
  120 0 Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua
  AUrtekoa 40plz4 o/a

  Ondokoa gainditua izatea:

  • Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa

  Ondokoak gaindituak izatea:

  • Fabrikazio mekanikoko teknikak
  • Produktu mekanikoen diseinua
  140 0 Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua
  AUrtekoa 40plz5 o/a

  Ondokoa gainditua izatea:

  • Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa

  Ondokoak gaindituak izatea:

  • Fabrikazio mekanikoko teknikak
  • Produktu mekanikoen diseinua
  40 0 Ingeles teknikoa
  2Lau. 40plz3 o/a

  Ingeleseko ezagutza basikoak izatea (irakaslearekin harremana eta edukiak hizkuntza horretan izango dira)

   

  99 0 Laneko prestakuntza eta orientabidea
  A1Lau. 40plz7 o/a

   

   

  60 0 Enpresa eta ekimen sortzailea
  A2Lau. 40plz4 o/a

   

   

  50 0 Produktu mekanikoak diseinatzeko proiektua
  A1Lau.2Lau. 40plz3 o/a

  Matrikulatzeko beharrezkoa da aurrez zikloko beste modulu guztiak gaindituak izatea, Lantokiko prestakuntza ezik

   

  360 360 Lantokiko prestakuntza
  1Lau.2Lau. 40plz

  Matrikulatzeko beharrezkoa da aurrez zikloko beste modulu guztiak gaindituak izatea, Proiektua ezik

   

   

  • A eredua
  • Urteko modulua
  • Lehen lauhilekoa
  • 2. lauhilekoa
  • Plaza kopurua
  • Orduak asteko

   


  . Garrantzitsua

  • Bertaratze bidezko saioak zikloko edozein zentru kolaboratzailetan egin ahalko dira eta 80ko gutxieneko asistentzia derrigorrezkoa izango da.

  • Asteko orduak, moduluari eskaini beharko litzaizkiokeen gutxieneko orduen estimazioa dira.

  • Lantokiko prestakuntza egiteko baldintza batzuk bete behar dira ezinbestean, esaterako:

  • Bi lauhilekoetako batean egin behar da, epealdi jarraian.

  • Enpresarekin adostutako ordutegia  eta egutegia jarraitu behar dira.

  Bertaratze bidezko saioak

  Heziketa-ziklo honetako zenbait modulutan, ikaskuntza plataformaren bidez eginiko ikaste eta ebaluazio jarduerak, bertaratze bidezko saioekin osatuko dira.

  . Garrantzitsua

  Bertaratze bidezko saioak zikloko edozein zentru kolaboratzailetan egin ahalko dira eta 80ko gutxieneko asistentzia derrigorrezkoa izango da.

  Heziketa-ziklo honetako bertaratze bidezko saioak ondoko ikastetxeetan izango dira.

  Fabrikazio Mekanikoko Diseinua

  . Ordutegia

  Bertaratze bidezko saioak 17:00ak  eta 18:00ak bitarte hasiko dira, moduluaren arabera, eta 21:00tan amaituko dira.

  Matrikulazioa

  Matrikulazio prozesuko faseak eta  datak ondorengoak dira:

  MATRIKULAZIOA. OHIKO EPEALDIAREN EGUTEGI LABURTUA
  Onartze eskaera Ikasle berriak
  Maiatzaren 27tik ekainaren 7ra (biak barne)
  2018-19 ikasturtean matrikulatuak egon diren ikasleek Ekainaren 20tik 28ra (biak barne)
  Dokumentazioaren aurkezpena Ekainaren 7ko 14:00ak arte
  Behin-behineko zerrenden argitaratzea Uztailak 5
  Behin-behineko zerrendei erreklamazioak Uztailaren 5 etik 8ra
  Behin-betiko zerrenden argitaratzea Uztailak 9
  Matrikulazioaren konfirmazioa, prezio publikoko abonua sartuta
  Uztailaren 9tik 15ra (biak barne)
  Itxarote-zerrenden 1. esleipena Uztailak 18
  Matrikulazioaren konfirmazioa, itxarote-zerrendako ikasleak, prezio publikoko abonua sartuta Uztailaren 18tik 22ra (biak barne)
  Esleipen eta matrikulazio berriak Webgunean argitaratuko dira
  MATRIKULAZIOA. EZOHIKO EPEALDIAREN EGUTEGI LABURTUA
  Dokumentazioaren aurkezpena Uztailaren 18tik 28ra (biak barne)
  Behin-behineko zerrenden argitaratzea Irailak 6
  Behin-behineko zerrendei erreklamazioa Irailaren 6 etik 8ra
  Behin-betiko zerrenden argitaratzea Irailaren 10
  Matrikulazioaren konfirmazioa, prezio publikoko abonua sartuta Irailaren 10tik 16ra (biak barne)
  Esleipen eta matrikulazio berriak Webgunean argitaratuko dira