945 567 953

Erabiltzaileari arreta

IKASKUNTZA BIRTUAL ETA DIGITALIZATUETAKO ZENTROA

Idazkaritza (Erabiltzaileari arreta): Araba kalea 41, barnekaldea - Posta kodea 01006 · Vitoria-Gasteiz

Bulego nagusia: Donostia Etorbidea 5 - Posta kodea 20160 · Lasarte Oria