Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa

  • Maila: Goi-maila
  • Iraupena: 2000 ordu
  • Prezioa: 20€ prestakuntza modulu bakoitzeko
  • Hizkuntza: gaztelera
 • Zikloaren aurkezpena

  Titulu honen konpetentzia orokorra da ekipo-ondasunen mekanizazio bidezko fabrikazioa eta muntaia planifikatu, programatu eta kontrolatzea, fabrikatu beharreko produktuen prozesuari buruzko dokumentaziotik eta zehaztapenetatik abiatuta, eta kudeaketaren eta produktuaren kalitatea ziurtatuta; eta laneko arriskuen prebentziorako eta ingurumenbabeserako sistemak gainbegiratzea.

          

  Prestakuntza helburuak, irteera profesionalak eta titulazio baliokideak

  Heziketa-zikloaren helburuak

  • Mekanizazio-prozesuak zehaztea, planoetan, fabrikazio-arauetan eta katalogoetan bildutako informazio teknikoa interpretatuta.
  • Ekipo-ondasunak muntatzeko prozedurak prestatzea, planoetan, fabrikazio-arauetan eta katalogoetan bildutako informazio teknikoa interpretatzetik abiatuta.
  • Mekanizaziorako zenbakizko kontroleko makinen, roboten eta manipulagailuen programazioa eta doikuntza gainbegiratzea, kalitateari, laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia betetzen dela ziurtatuta.
  • Produkzioa programatzea, kudeaketa informatizatuko teknikak eta erremintak erabilita, hura betetzen dela kontrolatuta eta ustekabeko egoerei erantzunda, ezarritako helburuak lortzeko.
  • Une egokian hornidura bermatzeko beharrezko hornikuntza zehaztea, ustekabeko gorabeheren aurrean erantzutea eta hornikuntzan sortzen diren gatazkak ebaztea.
  • Fabrikazio-prozesuak ezarritako prozeduretara egokitzen direla ziurtatzea, haien garapena gainbegiratu eta kontrolatzea, eta sor daitezkeen gorabeherak ebaztea.
  • Bere arloko baliabideen mantentze-lana kudeatzea, zeregin hori planifikatuz, programatuz eta betetzen dela egiaztatuz, lan-kargen eta mantentze-beharren arabera.
  • Kudeaketa-ereduak, eta kalitateko, laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumen-babeseko sistemak mantentzea, arauak, prozesuak eta jarraibideak betetzen direla gainbegiratuz eta ikuskatuz, eta dokumentu-erregistroa kudeatuz.
  • Talde-lana garatzea eta haien antomendua baloratzea, tolerantziaz eta errespetuz parte hartuz, eta erabaki kolektiboak edo bakarkakoak hartzea, erantzukizunez eta autonomiaz jarduteko.
  • Ekimenari lotutako gaitasunak ezagutu eta aintzat harzea, eta ikasi eta enplegatzeko aukerak identifikatu bere lan-ibilbidea kudeatzeko.

  Titulazio baliokideak

  Zikloa amaitzean,Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioko teknikariaren titulazioaz gain, ondorengo egiaztapenak eskuratuko ditu ikasleak:

  • Lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko maila: Lan Prestakuntza eta Orientabidea lanbide-moduluak, lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko mailaren jarduerak burutzeko beharrezkoak diren lanbide-erantzukizunak burutzeko gaitasuna ematen du.

  Lanbide eta irteera profesional esanguratsuenak

  • Mekanikako teknikaria.
  • Metalak prozesatzeko instalazioen arduraduna.
  • Metalak lantzeko makinen eragileen arduraduna.
  • Muntatzaileen arduraduna.
  • CNCko programatzailea.
  • Fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuen programatzailea.
  • Produkzioaren programatzailea.

  Sarbide-baldintzak

  Urrutiko Lanbide Heziketako Institutuan ikasteko adina

  Mota honetako ikaskuntzan sartzeko, ikasleak hogei urte izan behar ditu goi-mailako teknikariaren tituluetarako (goi-maila) edo hemeretzi, teknikari-titulua badu.

  Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak

  • Batxilergo titulua.
  • Baliokideak diren beste ikasketak:
   • Batxilergo esperimentaleko 2. maila gainditua izatea.
   • UBIa gaindituta izatea.
   • Bateratutako batxilergo balioanitzeko (BBB) titulua
   • Teknikari espezialista titulua (LHII).
   • Goi-mailako teknikari titulua.
   • Unibertsitate titulua.
  • Teknikari titulua (Erdi-maila).
  • Goi-mailako sarbide froga famili profesionalari dagokion opzioan.
  • 25 urtetik gorakoei zuzendutako unibertsitatera sarbide-froga.

  Beste titulu baliokideak kontsultatu ahalko dituzu ondorengo dokumentuan.

  Baldintza teknikoak eta beharrezkoa baliabideak

  Urrutiko heziketa-zikloa egiteko behar diren informatika-ezagutzak

  Prestakuntza mota hau ordenagailu pertsonalaren erabilerari, ofimatika eta Interneti buruzko oinarrizko ezagutza (web-orrietan nabigatzea, posta elektronikoa eta testu-prozesadoreen erabilera, etab.) duten ikasleentzat da gomendagarria.

  Behar diren baliabide teknikoak

  Interneterako sarbidea duen edozein ekipotatik sar badaiteke ere, oso gomendagarria da ikasturte osoan ordenagailu eta Interneterako sarbide propioak izatea, horren segimendua bermatzeko.

  Beharrezko materialak

  Fabrikazio-prozesuen gauzatzea moduluaren bertaratzeko bidezko saioetarako, ikasleak, ikasturte hasieran adieraziko diren laneko arropa eta norbanakoaren babes ekipoak (betaurrekoak eta segurtasun botak) beharko ditu.

  Interpretazio grafikoa fabrikazio mekanikoan moduluan bertako zenbait zeregin entregatzeko eskanerra beharko da.

  Ikasketa-plana

  Prestakuntza ziklo hau A ereduan eskaintzen da eta ondorioz bere moduluetan erabiliko diren ikasketa baliabideak gazteleraz aurkeztuko dira. Hala ere, ikasleak moduluetako jarduerak eta irakasle-ikasleekin izan dezakeen komunikazioa, euskaraz nahiz gazteleraz egin ahalko ditu.

  Ondorengo taulan zikloa osatzen duten lanbide-moduluak aurkezten dira, 2019-20 ikasturterako eskainitako modulu eta plaza kopurua, eta baldintza eta gomendio akademikoak berauek ikas ahal izateko.

  Zikloa osatzen duten lanbide-moduluak
  orduak  
  total berta. modulua aurre-baldintzak gomendioak
  132 0 Interpretazio grafikoa fabrikazio mekanikoan
  AUrtekoa 60plz4 o/a

   

  Hasieran ikastea

  231 21 Mekanizazio-, konformazio- eta muntaia-prozesuen definizioa
  AUrtekoa 60plz8 o/a

   

  Hasieran ikastea

  198 120 Fabrikazio-prozesuen gauzatzea
  AUrtekoa 40plz7 o/a

   

  Hasieran ikastea

  165 0 Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa
  AUrtekoa 40plz6 o/a

   

   

  100 36 Fabrikazioa mekanikoko sistema automatikoen programazioa
  AUrtekoa 40plz3 o/a

   

   

  165 40 Produktuen egiaztapena
  AUrtekoa40plz6 o/a

  Gainditua izatea edo ondokoarekin batera ikastea:

  • Fabrikazio-prozesuen gauzatzea

  Ondokoa gainditua izatea:

  • Interpretazio grafikoa

   

  240 76 Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa
  AUrtekoa 40plz8 o/a

  Ondokoak gaindituak izatea:

  • Interpretazio grafikoa
  • Mekanizazio-, konformazio- eta muntaia-prozesuen definizioa

  Gainditua izatea edo ondokoarenkin batera ikastea:

  • Fabrikazio-prozesuen gauzatzea
  40 8 Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (CAM)
  A2Lau. 40plz3 o/a

  Ondokoak gaindituak izatea:

  • Interpretazio grafikoa
  • Mekanizazio-, konformazio- eta muntaia-prozesuen definizioa

  Gaindituak izatea edo ondokoekin batera ikastea:

  • Fabrikazio-prozesuen gauzatzea
  • Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa
  120 0 Produkzioaren programazioa
  AUrtekoa 40plz4 o/a

   

  Arrakastaz ikasia izateko komenigarria da zikloaren ikuspegi orokor bat izatea. Horregatik, aurreko modulu-zerrendatik azkena ikastea komeni da (zerrendako batzuekin batera ere ikas daiteke)

  40 0 Ingeles teknikoa
  1Lau. 40plz3 o/a

  Ingeleseko ezagutza basikoak izatea (irakaslearekin harremana eta edukiak hizkuntz horretan izango dira)

  Hasieran ikastea komenigarria da zikloko terminologia ikasteko

  99 0 Laneko prestakuntza eta orientabidea
  A1Lau. 40plz7 o/a

   

   

  60 0 Enpresa eta ekimen sortzailea
  A2Lau. 40plz4 o/a

   

   

  50 0 Produktu mekanikoak fabrikatzeko proiektua
  A1Lau.2Lau. 40plz3 o/a

  Matrikulatzeko beharrezkoa da aurrez zikloko beste modulu guztiak gaindituak izatea, Lantokiko prestakuntza ezik

   

  360 360 Lantokiko prestakuntza
  1Cuat.2Cuat. 40plz

  Matrikulatzeko beharrezkoa da aurrez zikloko beste modulu guztiak gaindituak izatea, Proiektua ezik

   

   

  • A eredua
  • Urteko modulua
  • Lehen lauhilekoa
  • 2. lauhilekoa
  • Plaza kopurua
  • Orduak asteko

   


  . Garrantzitsua

  • Bertaratze bidezko saioak zikloko edozein zentru kolaboratzailetan egin ahalko dira eta 80ko gutxieneko asistentzia derrigorrezkoa izango da.

  • Asteko orduak, moduluari eskaini beharko litzaizkiokeen gutxieneko orduen estimazioa dira.

  • Lantokiko prestakuntza egiteko baldintza batzuk bete behar dira ezinbestean, esaterako:

  • Bi lauhilekoetako batean egin behar da, epealdi jarraian.

  • Enpresarekin adostutako ordutegia  eta egutegia jarraitu behar dira.

  Bertaratze bidezko saioak

  Heziketa-ziklo honetako zenbait modulutan, ikaskuntza plataformaren bidez eginiko ikaste eta ebaluazio jarduerak, bertaratze bidezko saioekin osatuko dira.

  . Garrantzitsua

  Bertaratze bidezko saioak zikloko edozein zentru kolaboratzailetan egin ahalko dira eta 80ko gutxieneko asistentzia derrigorrezkoa izango da.

  Heziketa-ziklo honetako bertaratze bidezko saioak ondoko ikastetxeetan izango dira.

  Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa

  . Ordutegia

  Bertaratze bidezko saioak 17:00ak eta 18:00ak bitarte hasiko dira, moduluaren arabera, eta 21:00tan amaituko dira.

  Matrikulazioa

  Matrikulazio prozesuko faseak eta  datak ondorengoak dira:

  MATRIKULAZIOA. OHIKO EPEALDIAREN EGUTEGI LABURTUA
  Onartze eskaera Ikasle berriak
  Maiatzaren 27tik ekainaren 7ra (biak barne)
  2018-19 ikasturtean matrikulatuak egon diren ikasleek Ekainaren 20tik 28ra (biak barne)
  Dokumentazioaren aurkezpena Ekainaren 7ko 14:00ak arte
  Behin-behineko zerrenden argitaratzea Uztailak 5
  Behin-behineko zerrendei erreklamazioak Uztailaren 5 etik 8ra
  Behin-betiko zerrenden argitaratzea Uztailak 9
  Matrikulazioaren konfirmazioa, prezio publikoko abonua sartuta
  Uztailaren 9tik 15ra (biak barne)
  Itxarote-zerrenden 1. esleipena Uztailak 18
  Matrikulazioaren konfirmazioa, itxarote-zerrendako ikasleak, prezio publikoko abonua sartuta Uztailaren 18tik 22ra (biak barne)
  Esleipen eta matrikulazio berriak Webgunean argitaratuko dira
  MATRIKULAZIOA. EZOHIKO EPEALDIAREN EGUTEGI LABURTUA
  Dokumentazioaren aurkezpena Uztailaren 18tik 28ra (biak barne)
  Behin-behineko zerrenden argitaratzea Irailak 6
  Behin-behineko zerrendei erreklamazioa Irailaren 6 etik 8ra
  Behin-betiko zerrenden argitaratzea Irailaren 10
  Matrikulazioaren konfirmazioa, prezio publikoko abonua sartuta Irailaren 10tik 16ra (biak barne)
  Esleipen eta matrikulazio berriak Webgunean argitaratuko dira